Formación Renovación de titulaciones

Renovació de titulacions

Com realitzar tots els tràmits per a la renovació de titulacions: tarifes i documentació

TARIFES

  • Tècnics regata (OFICIALS I JUTGES) 

Federats: 10€

NO Federats: 70€

 

  • Autorització Federativa  

Federats: 60€

Convalidació amb “Llicència Navegació”; 75€

 

  • Tècnics de formació (INSTRUCTORS): ja no és necessària la renovació del carnet de monitor o instructor

Amb motiu de la Resolució de 13-12-11 del Consell Superior d'Esports, fins al 27 de desembre de 2021 es pot realitzar el tràmit d'homologació de la titulació de tècnic. 

A continuació s'indica l'enllaç de la nostra pàgina web on trobarà tota la informació corresponent a l'homologació, convalidació i equivalència de les titulacions federatives obtingudes abans de juliol de 1999 i les del Període Transitori - ACÍ

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA per a realitzar la renovació de titulacions que haurà d'enviar-se via mail a formacion@somvela.com:

  1. Fotografia grandària carnet digitalitzada
  2. Fotocòpia del DNI
  3. Indicar adreça completa per a l'enviament del carnet i telèfon de contacte
  4. En cas de renovació d'Autorització Federativa serà necessari presentar un Certificat mèdic que acredite que reuneix les condicions psicofísiques per a l'obtenció dels títols de navegació exigit per l'article 15 de l'Ordre de 17 de juny de 1997.
  5. Justificant de pagament de la renovació: (realitzant una transferència al compte de la Federació de Vela Comunitat Valenciana: Banc Sabadell ES84 0081 0297 1800 0149 4350, amb el concepte: “renovació titulació (tipus de titulació) de (nom del alumn@)”