La Fede ELECCIONES FVCV

ELECCIONS FVCV

A l'Assemblea, Junta Directiva i Presidència

 

Durant aquest any es desenvoluparan els processos electorals federatius de la Comunitat Valenciana. Els òrgans que inclou aquest procediment són l'Assemblea General, la Junta Directiva i les Presidències de les federacions valencianes. Aquest procés donarà inici amb la realització d'una assemblea extraordinària abans del 25 de juny i finalitzarà abans del 31 de desembre de 2022.

La convocatòria del procés electoral dependrà de la presidència de cada federació, que haurà de convocar “almenys amb 20 dies naturals d'antelació a la data de la seua celebració” segons estableix l'article 52 del decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana. En la *FVCV començarà a partir del 25 de juny.

CONSULTA EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL
CONSULTA EL CENSO ELECTORAL PROVISIONAL