Formación Bolsa de Técnicos

Borsa de Tècnics

La Federació disposa d'una Borsa d'Ocupació per a federats amb la finalitat de donar servei als Clubs i Escoles de Vela

La Federació, des de l'Àrea de Formació disposa d'una Borsa d'Ocupació per a Federats amb la finalitat de donar servei a Escoles de Vela, Clubs i als tècnics, facilitant un punt de trobada que satisfaça les necessitats de personal amb recursos humans, alta i eficientment qualificats.

A través d'aquest formulari on-line s'enviarà la sol·licitud d'incorporació a la base de dades segons l'àrea d'interés: Tècnics de Regata, Tècnics d'Ensenyament, Tècnics de Jutges i/o Mesuradors.

Aquesta Base de dades actualitzada permanentment permetrà a la Federació disposar d'un llistat de personal en actiu i amb capacitat d'incorporar-se al lloc de treball si el seu perfil encaixa en la demanda d'Escoles i Clubs.

 

SERVEI PER A CLUBS I ESCOLES

Quan un Club o Escola sol·licita a la Federació un llistat de tècnics, podrà disposar d'aquesta informació segmentada per província, titulació, formació o una altra sèrie de paràmetres que fan més efectiva la selecció d'aquests tècnics. D'aqueixa manera es facilita la cerca i es genera moviment entre els professionals del món de la Vela de la Comunitat Valenciana.

 

SERVEI DE BORSA PER A TÈCNICS I FEDERATS 

El servei està destinat únicament a federats amb llicència de tècnic i/o oficial i titulació en vigor amb la finalitat de promocionar als tècnics en actiu de la Comunitat Valenciana.  Les dades del sol·licitant seran comprovats per la Federació, acarant la situació dels títols com a tècnic i llicència en vigor, a fi de garantir que el Club o Escola complisquen amb la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana que preveu en el seu article 19.2, que totes aquelles persones que  desenvolupen les seues funcions en el marc de l'esport federat hauran de comptar amb la llicència federativa.

Aquelles persones que disposen de titulació en una altra Federació autonòmica hauran d'enviar amb anterioritat una còpia de la seua titulació i només podran accedir al registre en la Base de dades de la Federació en cas de disposar de llicència federativa per la Comunitat Valenciana.

És important destacar que si es disposa d'una llicència d'esportista es pot sol·licitar una segona llicència efectuant el pagament d'un suplement de 10€.

 

ORIENTACIÓ PER A LES PRÀCTIQUES

La Federació, a través de l'àrea de formació, tutela i orienta als alumnes inscrits en cadascuna de les àrees formatives, per a la gestió de les sol·licituds de pràctiques a les Escoles homologades.